درباره ما

وبلاگ

0935-856-5698

متن قرارداد طراحی سایت

طرفین قرارداد

اين قرارداد در تاریخ     /       /         فی مابين                                             که از این پس کارفرما نامیده می شود، از یک طرف و             که از این پس در این قرارداد طراح نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در این قرارداد درج شده است، منعقد می گردد.

1- مشخصات نمایندگان طرفین

1-1 مشخصات طراح :

نام نماينده :                                             سمت :                                                          آدرس ایمیل:

تلفن ثابت:                                           تلفن همراه :

1-2مشخصات کارفرما :

نام نماينده :                                             سمت :                                                         آدرس ایمیل:

تلفن ثابت:                                           تلفن همراه :

تبصره _ نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام می گردد.

2- موضوع قرارداد

– طراحی وب سایت کارفرما با مشخصات:

دامنه اول :                                                                               تاریخ تمدید :

دامنه دوم :                                                                              تاریخ تمدید :

هاست :                                                                                   تاریخ تمدید بعدی هاست :

نکته: هاست از زمان امضا قرار داد برای مشتری تهیه میگردد

فایروال :

توضیحات موضوع قرارداد:

3- مبلغ حق الزحمه قرارداد

– هزینه طراحی وب سایت با مشخصات ذکر شده در بند (2) در یک زبان، مبلغ                                ریال میباشد.

هزینه دامنه اول :                                                         ریال   به حروف:

هزینه دامنه دوم:                                                         ریال   به حروف:

هزینه فایروال :                                                           ریال   به حروف:

هزینه جانبی :                                                              ریال   به حروف:

– هزینه طراحی در ازای افزوده شدن هر زبان به وب سایت، معادل 50% مبلغ فوق الذکر خواهد بود.

– بر اساس موارد فوق الذکر مبلغ کل قرارداد                                    ریال

معادل(به حروف)                                                                             تومان میباشد.

4-مدت قرارداد

– مدت این قرارداد جهت ارائه طرح اولیه پس از دریافت اطلاعات کامل به مدت 35 روز کاری می باشد.

– زمان بررسى و اظهارنظر و تاييد نمونه اوليه توسط كارفرما حداكثر به مدت 3 روز کاری می باشد.

– مدت زمان تحويل نهايى موضوع طراحی قرارداد پس از تایید توسط کارفرما حداكثر 45 روز کاری می باشد.

– شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پيش پرداخت از سوى كارفرما به طراح گرافيك  وبرنامه نویس و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع قرارداد میباشد.

– در صورت طولانی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما، به منزله عدم تایید طرح های ارائه شده تلقی شده و مبلغ پیش پرداخت به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته می شود.

5-شرایط پرداخت

30% از مبلغ کل قرارداد در تاریخ عقد قرارداد نقدا بعنوان پیش پرداخت به طراح پرداخت میگردد.

40% از مبلغ کل قرارداد پس از تحویل طراحی اولیه و تایید اولیه طرح به طراح پرداخت میگردد.

30% باقی مانده از مبلغ کل قرارداد پس از تایید نهایی طرح به طراح پرداخت می گردد.

6- مراحل اجرای موضوع قرارداد

– مرحله اول پس از عقد قرارداد : پرداخت مبلغ پیش پرداخت بر اساس شرایط ذکر شده در بند 5 ( شرایط پرداخت).

– مرحله دوم : دریافت اطلاعات اولیه، نظرات و پیشنهادات مد نظر کارفرما در خصوص طراحی موضوع قرارداد.

تبصره : تمام اطلاعات به صورت تیکت و بارگذاری در سایت see7.ir  با مشخصات ذیل قابل قبول می باشد

نام کاربری :                                                           رمز :

– مرحله سوم : طراحی اولیه موضوع طراحی قرارداد توسط طراح و ارائه به کارفرما.

– مرحله چهارم : تایید یکی از طرح های اولیه ارائه شده و یا اعمال نظر کارفرما در خصوص یکی از طرح های ارائه شده .

– مرحله پنجم : اعمال تغییرات احتمالی کارفرما بر روی طرح های اولیه ارائه شده توسط طراح و تایید نهایی طراحی اولیه.

– مرحله ششم : پرداخت مرحله دوم مبلغ قرارداد بر اساس شرایط مندرج در بند 5 ( شرایط پرداخت ) به طراح.

– مرحله هفتم : تحویل کلیه اطلاعات تکمیلی (از قبیل متون، تصاویر، لوگو و …) مورد نیاز طراحی توسط کارفرما.

– مرحله هشتم : تکمیل و ارائه نهایی موضوع قرارداد توسط طراح.

– مرحله نهم : اعمال نظر و تغییرات نهایی کارفرما در نحوه جایگذاری اطلاعات (حداکثر تا یک مرحله) و سپس تایید نهایی موضوع قرارداد توسط کارفرما .

– مرحله دهم : پرداخت مرحله سوم مبلغ قرارداد بر اساس شرایط مندرج در بند 5 ( شرایط پرداخت) به طراح.

– مرحله یازدهم : تحویل نهایی موضوع قرارداد بر روی هاست و دامنه کارفرما، ارائه نام کاربری و رمز عبور کنترل پنل وب سایت به نماینده کارفرما و پایان قرارداد.

7- تعهدات طراح

– طراح متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی ، موضوع قرارداد را در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید. بدیهی است تهیه ، تولید و ترجمه محتوی وب سایت بر عهده کارفرما بوده و طراح مسئولیتی در این خصوص بر عهده نخواهد داشت.

– طراح متعهد میگردد حداکثر تا 3 اتود از صفحه اصلی را طراحی و به کارفرما تحویل نماید. در صورت عدم تایيد هيچيک از طرح ها، مجددا ظرف مدت 7 روز کاری یک اتود طراحی و به کارفرما تحویل نماید و در صورت عدم تایید مرحله ثانویه طراحی شده، مبلغ پیش پرداخت که معادل 30% از مبلغ کل قرارداد میباشد به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته شده و این امر به منزله پایان قرارداد تلقی خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم تایید هیچ یک از طرح ها، کارفرما حق استفاده از ایده ها و طرح های ارائه شده توسط طراح را ندارد.

– كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار طراح گرافيك قرار میگیرد از سوی طراح محرمانه تلقی میگردد و طراح گرافيك موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده می باشد.

– طراح متعهد میگردد کلیه آموزش های لازم در خصوص بخش کنترلی سایت را طی یک جلسه یک ساعته به نماینده کارفرما ارائه نماید.

– طراح متعهد میگردد نام کاربری ، رمز عبور و آموزش کارکرد بخش کنترلی سایت را پس از تسویه کامل مبلغ قرارداد تنها در اختیار نماینده کارفرما قراردهد.

– نحوه اجرا و برنامه نویسی وب سایت به صلاحدید طراح میباشد و مجری در نهایت باید خروجی صحیح و بدون هیچگونه ایرادی را دریافت نماید.

– طراح متعهد میگردد، در صورت دریافت درخواست کتبی یا شفاهی کارفرما مبنی بر افزایش تعداد صفحات وب سایت و یا افزودن امکاناتی که در حین عقد قرارداد در نظر گرفته نشده و در بند موضوع قرارداد ذکر نگردیده، دستورات کارفرما را در صورت صلاحدید اجرا نموده و صورت حساب مجزا در این خصوص به کارفرما ارائه نماید. بدیهی است با توجه به وجود سیستم برآورد آنلاین هزینه طراحی سایت، کارفرما از هزینه هر یک از درخواست های خود مطلع بوده و ملزم به پرداخت صورت حساب الحاقی می باشد

تعهدات کارفرما

  1. کارفرما متعهد میگردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را در اختیار طراح قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح مورد نیاز، طراح هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده در بند 4 بر عهده نخواهد داشت.
  2. تمام اطلاعات فقط از طریق سایت ir قابل دریافت می باشد از زمان اعلام نیاز طراح به اطلاعات کارفرما ملزم هست در زمان معین شده اطلاعات را ارائه دهد در غیر اینصورت به زمان قرار داد افزوده می شود.در نظر داشته باشید اگر زمان تحویل اطلاعات بیشتر 7 روز کاری به عقب انداخته شود طراح تعهد خود را از به بند4 قراردارد بر میدارد.
  3. طراح گرافيك حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در محل مناسب به طريقى كه به اصل طرح آسيب وارد نگردد امضاء نمايد. به كاربردن سایت و یا تلفن توسط طراح گرافيك در كنار امضاء نياز به تاييد كارفرما در متن قرارداد را نخواهد داشت.
  4. کارفرما بعد از امضا قرار داد به مدت 3 روز کاری زمان دارد 4 نمونه سایت که طراحی آن مورد سلیقه ایشان می باشد از طریق تیکت اعلام کند.
  5. چنانچه بعد از تاييد نمونه نهایی كه به تایید طرفين قرارداد رسيده است،كارفرما انجام تغييراتى را در آن درخواست نمايد، ملزم به پرداخت هزينه اى مرتبط بر انجام تغييرات كه توسط طراح گرافيك اعلام میگردد میباشد.
  6. چنانچه کارفرما پس از تایید اولیه طرح و ورود به مرحله بعدی به هر دلیلی قرارداد را فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج در بند 3 (مبلغ حق الزحمه قرارداد) به طراح خواهد بود.
  7. حداکثر فرصت اعلام نظر نماينده کارفرما در خصوص تایید طرح های ارائه شده در مراحل نهم مندرج در بند 6 (مراحل اجرای موضوع قرارداد)، سه روز کاری می باشد. بديهی است عدم اعلام نظر کتبی در مهلت اشاره شده به معنی تاييد آن مرحله خواهد بود. ضمنا حداکثر میزان اعمال تغییرات در مراحل چهارم، پنجم و نهم مندرج در بند 6 (مراحل اجرای موضوع قرارداد) 15% بوده و پس از مرحله نهم مندرج در بند 6 (مراحل اجرای موضوع قرارداد)، در صورت درخواست از طراح برای اعمال تغییرات، صورتحساب جداگانه صادر خواهد شد.
  8. کارفرما متعهد میگردد کلیه موارد ذکر شده در بند 5 (شرایط پرداخت) را به طراح تحویل نماید.
  9. پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما میباشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به طراح پرداخت میگردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به طراح می باشد.
  10. کارفرما موظف است در حفاظت از کلیه اطلاعات امنیتی وب سایت که در اختیار نماینده آن شرکت قرار میگیرد کوشا باشد. در صورتی که نام کاربری و رمز عبور وب سایت در اختیار افراد غیر قرارگیرد ( به هر نحوی – مانند نرم افزار های Keylogger عدم رعایت نکات امنیتی و …) طراح مسئولیتی در این خصوص بر عهده نخواهد داشت.

سامانه پشتیبانی نگاه