درباره ما

وبلاگ

0935-856-5698

مقالات آموزشی نگاه هفتم

نحوه ایجاد زیر عنوان در نتایج گوگل

یکی از تکنیک های افزایش نرخ کلیک استفاده از نشانه گذاری اسکیما برای صفحات است. ایجاد زیر عنوان در نتایج گوگل به شکل پرسش و پاسخ یکی از نشانه گذاری

سامانه پشتیبانی نگاه