درباره ما

وبلاگ

0935-856-5698

مقالات آموزشی نگاه هفتم

ارسال پیامک به شماره های بلک لیست

خطوط بلک لیست به خطوطی گفته می شود که شخص صاحب خط با ارسال کد به اپراتور خط خود ، درخواست عدم دریافت پیامک های تبلیغاتی را اعلام نموده و اپراتور

سامانه پشتیبانی نگاه