درباره ما

وبلاگ

0935-856-5698

مقالات آموزشی نگاه هفتم

آموزش گذاشتن رمز روی مطالب وردپرس

گذاشتن رمز روی سایت وردپرس این امکان را براتون فراهم میکنه تا دسترسی به محتوای سایت را محدود به کسانی بکنید که فقط رمز را در اختیار قرار دارند. همونطور

سامانه پشتیبانی نگاه